top of page
  • Foto van schrijverjpdelaaf

Internationale vrouwendag: hoe staat het met de emancipatie in China

Bijgewerkt op: 19 mrt. 2023Vandaag is het internationale vrouwen dag, ook in China wordt hier zeker aandacht aangegeven.

Op de werf waar Tom werkt staat groots aangegeven dat het vandaag Internationale vrouwendag is. Naast deze aankondiging is er ook taart.

Het is goed om te bedenken dat de feministische beweging niet in ieder land hetzelfde is. Feminisme wordt voor een groot deel bepaald door de culturele, maatschappelijke en historische achtergrond. Onze westerste kijk op feminisme kan dus niet zomaar een op een toepassen in China.


Maar zijn de vrouwen in China dan niet geëmancipeerd? . Het beeld dat er heerst zijn dat de vrouwen hier “vogeltjes” zijn en ondergeschikt zijn aan mannen. Dat is wellicht toch anders. Maar eerst een stukje geschiedenis over de emancipatie in China.


Eind negentiende eeuw, begin twintigste eeuw vindt ongeveer gelijk met de eerste feministische golf in Nederland ook een feministische golf in China plaats. Deze vrouwen zette zich in voor onderwijs voor vrouwen en het laten deelnemen van vrouwen in het publieke leven.


In de jaren 50 t/m 70 vindt de tweede golf plaats. Onder Mao worden mannen en vrouw compleet gelijk gesteld. Mao zei “Vrouwen dragen de helft van de hemel”. Hij had het ook over ijzeren vrouwen. Vrouwen op de tractor, vrouwen als machinist, vrouwen in dezelfde kleding…. Dus eigenlijk geen ruimte voor verschillen. Een bekende feminist in China, Li Xiaojiang twijfelt over dit uitgangspunt. Er werd eigenlijk verwacht dat vrouwen een beetje man werden… Maar daarbij wel de extra taken in het huishouden etc. Li is van mening dat een echte geëmancipeerde vrouw ook volledig vrouw mag zijn. Hierdoor ontstaat er juist een stroming onder vrouwen om weer huisvrouw te worden. Dit is volledig in strijd vanuit het westers feministisch perspectief dat in de jaren zeventig groeit.


Eind jaren zeventig ontstaat er een derde golf. Wordt je geboren als vrouw of word je vrouw gemaakt. Simone de Beauvoir gaat van dat laatste uit. Li denkt daar heel anders over, en zo denken veel mensen in China nog steeds. Je kan een vrouw wel méér man maken, maar dan is ze nog steeds een vrouw. Dit is een groot verschil in opvatting tussen westerse feministen en Chinese feministen. Bij ons werd nadruk gelegd op gelijkheid en uniseks. In China leeft het standpunt, die tijd hebben we gehad. Hier willen we terug naar verschillen tussen man en vrouw.


China bevindt zich nu in de vierde feministisch golf. Vrouwen spreken zich, vooral via sociale media veelvuldig uit over onrecht tegenover vrouwen. Het gaat om thema’s als huiselijk geweld en seksuele intimidatie. Door sociale media worden deze thema’s bespreekbaar. Een bekende zangeres in China is Tan Wei Wei. Haar baanbrekende lied, dat viraal ging in China, verwijst naar huiselijk geweld en vrouwenhaat, daarbij verwijzend naar de recente gewelddadige dood van vrouwen in China.


Een feministisch georganiseerde beweging kan niet in China, dat wordt niet toegestaan. Maar verschillende voorvechters voor emancipatie werken samen met de partij. Door samen te werken met de partij wordt er invloed uitgeoefend op het beleid. En daar wordt meer mee bereikt dan tegen de partij aan te schoppen. De “Me Too” beweging is hier onbekend daar hebben ze nooit van gehoord. Maar vrouwen staan hier op tegen seksuele intimidatie en geweld. Ze spreken daders er op aan. Daarnaast heeft sociale media veel invloed om daders te laten vervolgen. Dit speelt zich wel voor al af in de grote steden. **bron: bnnvara - feminisme in China - Carolien Ronde


Alice, vriendin in China

Alice vertelt dat aan de andere kant, op het platteland, er nog vele stappen moeten worden gemaakt. In haar kringen worden mannen en vrouwen gelijk behandeld en ook gelijk betaald voor hetzelfde werk. Vrouwen stoppen vaak wel als er kinderen komen maar beginnen weer met werken op het moment dat dit weer past binnen het gezin bijvoorbeeld als het kind gaat studeren. Op het moment dat Alice onjuist benaderd wordt zal ze niet schromen om die persoon direct van repliek te dienen. Intimidatie wordt steeds minder geaccepteerd.


Ik heb de Chinese vrouw in Yantai leren kennen als een zeer zelfbewuste power vrouw. Ik heb door hun kijk op emancipatie geleerd dat je niet jouw eigen feministische visie één op één kan kopiëren binnen een hele andere cultuur maar het vanuit hun maatschappelijke en culturele achtergrond te bekijken.


Om internationale vrouwen dag te vieren heb ik voor de vrouwen die in het project van Tom

werken een bloemetje geregeld, deze sterke vrouwen verdienen om in het zonnetje te worden gezet!119 weergaven1 opmerking

Recente blogposts

Alles weergeven

1 Comment


elspetit68
elspetit68
Mar 08, 2023

Wat een mooi stuk en weer zo mooi en krachtig geschreven. 😍

Like
bottom of page