top of page
  • Foto van schrijverjpdelaaf

Diagnose: succesverhalen

Bijgewerkt op: 5 jan. 2021

Waarderend onderzoeken ook in de zorg

Uitgangspunten Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry is eind jaren ‘80 ontwikkeld door David Cooperrider en Suresh Srivasta en vind zijn basis in de sociale psychologie en wetenschapsfilosofie.

Een belangrijk uitgangspunt bij Appreciative Inquiry is dat iedereen “zijn eigen waarheid” beleeft. Die eigen waarheid wordt voor groot deel beïnvloed door onze omgeving zoals opvoeding, karakter, cultuur, politiek, geloof etc. Deze beleving staat niet verankerd maar wordt gevormd door hoe we naar iets kijken en welk belang we geven aan wat we beleven. Met Appreciative Inquiry ga je (gezamenlijk) opzoek naar andere perspectieven waardoor nieuwe opportunity’s identificeerbaar worden.

Een ander uitgangspunt is de ‘positieve psychologie’. Deze vorm van psychologie nodigt uit om de onderzoeken waar je trots op bent en wat er goed gaat. Leren van successen is veel interessanter dan blijven hangen in teleurstellingen. Het is heel functioneel om te analyseren waarom iets wél lukt dan waarom iets niet lukt.

In de jaren negentig maakte ik zelf kennis met Appreciative Inquiry. Mijn leidinggevende introduceerde Appreciative Inquiry om bij het bedrijf waar ik toen werkte veranderprocessen te bewerkstelligen. Ik ben het altijd blijven waarderen. Voor mij komt dit omdat het in essentie de aandacht focust op waar je naartoe wilt en niet de aandacht richt waar je juist afscheid van wil nemen.


Intervisie

Sinds kort ben ik deelnemer van een intervisiegroep. Deze intervisiegroep bespreekt tweewekelijks een casus. De casus wordt besproken aan de hand van een intervisiemethode en wordt begeleid door een voorzitter. De casus ging uit van een probleem. Door andere succesverhalen te laten vertellen in een soortgelijke situatie werd de aandrager van de case geinspireerd om het vanuit een ander perspectief te gaan zien. Door uit te gaan van energie, kracht en kansen bereik je sneller een perspectief op mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden.


Appreciative Inquiry was voor mijn mede studiegenoten nieuw. Leuk om te ervaren dat iedereen erg enthousiast is geworden en de methodiek in hun omgeving gaan inzetten.
Toepassen

Appreciative Inquiry kan je toepassen in grote groepen maar ook in een 1:1 gesprek. Je kunt het gebruiken als evaluatiemethode of voor intervisie zoals ik recent gedaan heb. Onderstaand schema is de basis om Appreciative Inquiry traject op te zetten.


1. Definieer AI start met het bepalen van het thema. Dat kan het bewerkstelligen van een kwaliteitsdoelstelling, het evalueren van een training zijn maar ook een veranderproces binnen een organisatie. Het thema wordt aangevlogen vanuit een positieve beleving dus bijvoorbeeld respectvol communiceren

2. Ontdek De deelnemers vertellen elkaar succes verhalen over het thema. Waarom was het een succes en wat zijn jouw persoonlijke competenties die bijdragen aan dat succes.

3. Droom De deelnemers “dromen” de ideale toekomst, gebaseerd op positiever ervaringen in het verleden. Dat kan in steekwoorden op een sheet, een moodboard, maar denk ook eens aan de “wall of wonder”.

4. Ontwerp In dit stadium is het zaak om in kaart te brengen hoe de ideale toekomst vorm gegeven kan worden: wat heb je hiervoor nodig, wie kan je inzetten, welke middelen is er voor handen.

5. Opleveren En nu verder….. je bedenkt de plannen maar vooral ga ze uitvoeren met de betrokkenen.


---------

“Appreciative Inquiry is de kunst en kunde om vragen te stellen over het potentieel van een organisatie met de bedoeling deze volledig tot zijn recht te laten komen” David Cooperrider”

----------

www.maakjijookhetverschil.nl

73 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page